About

Taiteilijana, opettajana ja tutkijana

Olen koko ikäni ollut kiinnostunut väreistä ja materiaaleista. Tämä rakkaus esteettisiä ilmiöitä kohtaan on johdattanut tutkimaan aihetta akateemisesti ja käytännön tekemisen avulla. Väitöstutkimuksessani Aalto-yliopistossa kirjoitin naisen kuvista ja esteettisistä arvostuksista peilauspintana ranskalaisen filosofian ajattelijat. Dekostruktion kyseenalaistaminen, käsitejärjestelmien purkaminen ja fenomenologinen lähestymistapa resonoivat oman ajatteluni kanssa.

Opettajana taiteen soveltamisen kenttänä toimii muotoilukoulutus Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Maalaamisen nautinto ja toisinaan myös tuska on tullut tärkeäksi osaksi elämääni Huihai-studion valoisassa työtilassa Tampereella Kalevassa.

Maalauspintojen struktuurit, vanhojen lakanoiden riekaleet, karheat, rapautuneet, halkeilleet väripinnat ja arkiset linnut asettuvat osaksi tekemisen prosesseja.

As an Artist, Teacher and Researcher

I have all my life been interested in colors and materials. This love for aesthetic phenomena has led to the study of the subject academically and through practical action. In my dissertation at Aalto University, I wrote about the images of women and aesthetic values as a mirror surface for thinkers of French philosophy. The questioning of decostruction, the dismantling of conceptual systems, and the phenomenological approach resonate with my own thinking.

I work as a principal lecturer in the field of applied arts in design education at Häme University of Applied Sciences.

The pleasure of painting and sometimes also the pain has become an important part of my life in the bright workspace of Huihai Studio in Kaleva, Tampere.

The structures of the painting surfaces, the rags of old sheets, the rough, weathered, cracked color surfaces, and the everyday birds become part of the making processes.